Ai Genetic Grid Martingale V2.1

EA Ai Genetic Grid Martingale V2.1 เป็น EA ที่ได้นำระบบแนวคิดการเทรดด้วยระะบบ Grid และ Martingal มาพัฒนาเป็น EA และเมื่อประยุกต์ข้อดีของทั้งระบบเข้าด้วยกันทำให้การทำงานของ EA สร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของระบบ Grid คือ การซื้อขายหรือการเปิดออร์เดอร์จะไม่สนใจทิศทางของราคา ไม่สนใจสภาวะตลาดหรือแนวโน้มของตลาด จะให้ความสำคัญไปที่การซื้อขายตามระบบที่วางไว้เป็นโซน ๆ ตั้งแต่แรก ซึ่งจะเปิดออร์เดอร์ในแต่ละโซน ที่ระยะห่างที่เท่า ๆ กัน ระบบ Grid จึงสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอหรือกระแสเงินสด

ข้อเสียของระบบ Grid คือ ต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูง และทำกำไรได้น้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนที่มี และการออกแบบระบบมีความซับซ้อน และยุ่งยากในการออกแบบ

ข้อดีของระะบบ Martingale คือ การทบต้นการลงทุนเข้าไป เพื่อทำกำไร ระบบจะไม่มีการตัดขาดทุนจะรอจนกว่าราคาหรือสามารถทำกำไรได้ เช่นเมื่อเปิดออร์เดอร์ 0.01->0.02->0.04->0.08->0.16 เป็นการเพิ่ม Lots เมื่อราคาผิดทางระบบจะเปิด Lots ถัดไปด้วยการเพิ่มจำนวน Lots ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะสามาสรถทำกำไรได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสียของระบบ Martingale คือ ระบบไม่เหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็นแนวโน้มไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้จำนวน Lots ที่เล่นมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พอตมีความเสี่ยงที่สูง ถ้าหากไม่มีการจัดการเงินทุนที่เหมาะสม

EA Ai Genetic Grid Martingale V2.1  ได้นำข้อเสียของทั้งสองระบบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้หลักการคำนวณเงินทุนที่มี และเมื่อมีการบริหารเงินที่ดีจะทำให้ระบบที่ใช้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข้อดีของ EA Ai Genetic Grid Martingale V2.1  

  1. ระบบสามารถวิเคราะห์คู่เงินก่อนที่จะเล่นได้
  2. สามารถกำหนดระยะ Grid zone ได้
  3. สามารถปรับเพิ่ม Lotsize  และ Exponent ได้อย่างอิสระ
  4. สามารถคำนวณค่าที่กำหนด ก่อนที่จะเริ่มการทำงานขออีเอ
  5. สามารถทราบจุดขาดทุนล่วงหน้าได้จากการคำนวณของอีเอ

การตั้งค่า EA Ai Genetic Grid Martingale V2.1 

ใช้เงินทุน 100$ micro ขึ้น

ใช้ TF H1 ในการรันอีเอ

ใช้ได้กับทุกคู่เงิน
MagicNumber  เมื่อมีการเล่นมากกว่า 1 คู่เงินขึ้นไปต้องตั้งค่าตัวเลขอย่าให้ซ้ำกัน(ตั้งเลขอะไรก็ได้)
AccType คือประเภทบัญชีที่นำ EA ไปใช้บัญชีจะใช้ได้สองประเภทคือ Standart และ Micro ให้เลือกตั้งค่าตามประเภทบัญชี
PostfixSymbol  คือคำต่อท้ายหรือสัญลักษ์หลังคู่เงินที่ติดตั้งอีเอ เช่น ในบัญชีประเภท Micro โบรค XM คู่เงิน EURUSDmicro ให้ใส่คำว่า micro ลงในช่อง PostfixSymbol ถ้าหากไม่มีคำต่อท้ายให้ปล่อยค่าว่างไว้
AutoCalculate  หลังจากที่กำหนดค่าในช่อง Input ที่หน้ากราฟเสร็จเรียบร้อpให้เข้ามากำหนดค่าเป็น true
OrderCloseAuto  คือการปิดออร์เดอร์อัตโนมัติเมื่อมีการเปิดออร์เดอร์ฝั้งตรงข้าม ถ้าตั้งเป็น true แนะนำควรตั้ง LotExponent มาก 2.0 ขึ้นไปเท่านั้น
Lots  คือการกำหนด Lotsize เริ่มต้นของการเทรด สามารถตั้งภายหลังที่หน้ากราฟได้
LotExponent  คือตัวคูณ Lots ถัดไป สามารถตั้งภายหลังที่หน้ากราฟได้
AutoGridZone  คือถ้าเปิดใช้งาน true อีเอจะคำนวณระยะ GridZoneBuy GridZoneSell ให้อัตโนมัติ
GridZoneBuy  คือการกำหนดระยะ GridZoneBuy เอง ถ้าหากตั้งแคบเกินไปจะมีความเสี่ยงสูง GridZoneBuy เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ StopLoss จุกตัดขาดทุน
GridZoneSell คือการกำหนดระยะ GridZoneSell เอง ถ้าหากตั้งแคบเกินไปจะมีความเสี่ยงสูง GridZoneSell เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ StopLoss จุกตัดขาดทุน

เงื่อนไขการขอใช้ EA Ai Genetic Grid Martingale V2.1 

ดาว์โหลด EA